O platformi
Digitalna platforma “Urban Lab” je inovativni virtualni alat koji građani mogu koristiti za podršku urbanoj transformaciji javnih prostora u Bosni i Hercegovini.
Platforma pomaže lokalnim vlastima da organizuju interaktivne javne konsultacije i prikupe ideje građana za obnovu javnih prostora, poput ulica, parkova, trgova ili zapuštenih lokacija. Građanima se na ovaj način daje snažniji glas u ponovnom osmišljavanju javnih prostora na putu ka stvaranju gradova sa više zelenila i ugodnijih za život.
Digitalnu platformu je razvio UNDP Accelerator Lab u sklopu Inicijative “Moja ulica moja mašta” koja se provodi u partnerstvu sa Općinom Centar Sarajevo, Univerzitetom u Sarajevu i Gradom Sarajevom.